ZIU LILLICCU (1977) - Banda Beni
50602
page,page-id-50602,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.6.1,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

ZIU LILLICCU

 

MAMMA TUA

 

45 giri, Ed. La strega Record

 

LATO A: Ziu Lilliccu (G. Calia – M. Biggio)
LATO B: Mamma tua (G. Calia – C. Vespa)
TESTI

ZIU LILLICCU

Quattru chilusu de pira ‘na cascitta ‘e perdingianu a su mercau
unu chilu ‘e fasoleddu cincu chilusu de pressiu purdiau
Buffa binu a più non posso pappa casu senz’e pani de a mengiau
è la vita del gallante senza tasche e senza tanta umanità

 

De mengiau cun su burriccu sa berritta in sa conca a trabballai
‘na merdona ‘nu paninu litr’e binu su chi tengu de pappai
I fanciulli sempre a scuolla non li vollio mai vedere qui a marrar
‘nu dottori ‘nu scienziau e cuss’attru chi s’abarrara croccau

 

Pinnicchendi cancioffedda cun sa schina conca a soli ma poi crei
dexi callusu in is peis una coscia accomenti una brebei
Dice bene lei dottore Ma si curi non lo sa che può morir
Io lavoro le sue vigne nel frattempo lei mi venghi a seppellir

 

Bella gi è sa vida ma candu si pori pappai
aicci mi narara candu femmu pitticcheddu mammai! Oh yeh!

 

Trabballendi mein sa bingia cun Balliccu Fisineddu e Srabaroi
quattru orasa surendi mein su soli po si sprazzi ‘nu coccoi
Gliel’ho detto venga via di quella vigna che non le conviene più
Li ho risposto Cittidì chi no ti pigu a puntar’e peis a cù

 

Castia tui sa facci ‘e solla de sa genti chi dinai ndi teni mera
libertà ci vuole sollo per noi tutti non esiste più gallera
Stiamo uniti nella lotta gei du nanta de mengianu e de merì
chi su diau ndi de sus pighiri e sa terra no dus torri prus a bì

 

Aicci seusu in custu mundu abettendi s’ora ‘e morri po nai ah
nosus poburus in sa vida trabballaus e no naraus mancu bah
C’è chi arriri in custa terra c’è chi prangiri a dilluviu dogna dì
è poi cussu chi abettaus’ Gesù Cristu po du porri propriu bì

MAMMA TUA

Fil’e ferru muradori
murandedd’e su dottori
chi ti pighi su puntori
su scimingiu su pappingiu
Mamma tua…

 

E sa pudda ha fattu s’ou
in sa conca de bobboi
chi si pappa su coccoi
e s’indi andara de innoi
Mamma tua…

 

No boli nai propriu nudda
su chi eus nau custu merì
s’è pigau su puntori
su scimingiu su pappingiu su dottori
Mamma tua…